Etik Kurallar ve Ticari Uyum

Yaptığımız çalışmaların her aşamasında kanun ve düzenlemelere uymanın yanı sıra etik ilkelerimiz ve şeffaflığı destekleyen yaklaşımımızla çalışanlarımız ve müşterilerimiz için güvenilirliği taahhüt ediyoruz.

Kale Pratt & Whitney;  ürünleri, hizmetleri ve bilgileri ithal  ederken ve/veya ihraç ederken Birleşik Devletler Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmeliği ve Birleşik Devletler İhracat İdaresi Yönetmelikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere , kontrollü teknik bilgiyi, ürünleri ithal ederken ve/veya yeniden ihracat ederken Türkiye’nin ve şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerin ithalat ve ihracat yasalarına tam olarak uyumlu olmak üzere  geçerli olan tüm yasa ve yönetmeliklere uyacağını taahhüt eder. 

Kale Pratt & Whitney İhracat Kontrol Politikası ve prosedürleri tüm Kale Pratt & Whitney çalışanlarına uygulanır. Kale Pratt & Whitney, ihracat kontrol prosedürlerinde belirtilen gereklilikleri karşılamak için iç süreçler/prosedürler oluşturur ve uygular. 

Kale Pratt & Whitney'de iş ilişkileri, en üst seviyedeki iş etiği standartlarına ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak sürdürülür. Olası etik kural ihlallerinin değerlendirilmesi amacıyla bir Etik Hat oluşturulmuştur. İlgili Kale Grubu yönetmeliği içeriğinde belirtildiği üzere 'Etik Hat'a yapılacak müracaatların gizliliği esastır ve gizlilik prensibi içerisinde ilgili Etik Komite tarafından titizlikle incelenir.

Etik kurallarımızı incelemek için lütfen tıklayınız. 

© 2024 Kale Pratt & Whitney Tüm hakları saklıdır. Yasal Uyarı