Bilgi Güvenliği

Havacılık sektörü ve iş stratejilerimiz; yasalar, düzenlemeler ve müşteri sözleşmelerinde yer alan beklentiler kapsamında, bilgi güvenliği standartlarının en üst düzeyde karşılanması için çalışıyoruz.

Kale Pratt & Whitney Uçak Motor Sanayi A.Ş. olarak; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetlerimizi yasal mevzuat, tüm paydaşlarımızın beklentileri ve ilgili NIST/CMMC/ISO standartlarının uyumluluk yükümlülüklerine uygun şekilde yürütmekteyiz. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımızla birlikte varlık envanterimizde bulundurduğumuz, işlediğimiz ve ilettiğimiz fiziksel ve elektronik ortamlardaki bilgilerin;

  • Bilmesi gereken prensibine uygun şekilde gizliliğinin korunmasının,
  • Tam ve doğru olacak şekilde bütünlüğünün sağlanmasının,
  • Gerektiğinde ve zamanında ulaşabilecek şekilde erişilebilirliğinin garanti altına alınmasının, her bir fonksiyonumuzdaki iş sürekliliğine, kurumumuzun güvenilirlik ve itibarına olan etkisinin farkındayız.

Bu kapsamda; müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve ziyaretçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde bilgiyi korumanın kritikliğini sürekli gündemde tutar ve hassas davranırız. Bu yöndeki ihtiyaçları uygun çözümlerle ve zamanında karşılamak için asla tereddüt göstermeyiz. Bilgi koruma önlemlerinin, sadece teknolojik yapılarla değil, bilgi güvenliğinin ana unsuru olarak da niteleyebileceğimiz insan faktörüyle ve farkındalığıyla sağlanacağını biliyoruz.

Kurumumuz Bilgi Güvenliği Politikasının yaşayan bir doküman olması, uygulamaların hayata geçirilerek kontrolünün yapılması, standartlara uymayan durum veya ihlallerde gerekli yaptırımların icra edilmesi, zaman ve mekândan bağımsız olarak ve her seviyede desteklenecektir. Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız bilgi güvenliğine katkı sağlamaktan sorumludur.

Bu kapsamdaki çabalara özel önem vereceğimizi ve kurumumuzun bilgi güvenliği uygulamalarındaki güvenilirlik ve itibarının sürdürülebilirliğini sağlayacağımızı beyan ederiz.

© 2024 Kale Pratt & Whitney Tüm hakları saklıdır. Yasal Uyarı